Goedkoopste scooterverzekering vergelijken

Het aantal scooters is in Nederland enorm toegenomen. Volgens de laatste tellingen zouden er meer dan 1.0000.000 scooters aanwezig moeten zijn in Nederland. Na een kleine daling in voorgaande jaren namelijk in de jaren ’70 en ’80 , is vanaf de jaren ’90 het aantal scooters in Nederland toegenomen. Zowel de bromscooter als de snorscooter nemen momenteel toe in aantallen. Opmerkelijk is wel dat de scooter voornamelijk in trek is bij bestuurders ouder dan 65 jaar. De scooter valt op verschillende manieren te verzekeren. De basisdekkingen zullen wij hier onder aan u uitleggen.

Goedkoopste scooterverzekering vanaf € 1,- p/m
Direct vergelijken en afsluiten binnen 3 minuten

Dekkingen scooterverzekering

WA-dekking

Vanuit de wegenverkeerswet is dit de minimale dekking die afgesloten dient te zijn voor een scooter. Deze dekking zorgt ervoor dat schade die u toegebracht heeft aan andere weggebruikers vergoedt gaat worden aan deze. Het is aan te raden deze dekking in takt te laten. Indien u niet minimaal een WA verzekering voor een gemotoriseerd voertuig regelt, dan kan dit u een boete opleveren. Dat is namelijk strafbaar volgens de wegenverkeerswet.

WA + diefstal

Deze dekking is eigenlijk een soort tussendekking. Naast de WA dekking, bent u nu ook verzekerd voor schade die ontstaat naar aanleiding van een diefstal. Wanneer uw scooter gestolen wordt, dan is dat uiteraard zeer vervelend. U bent hiervoor dan wel verzekerd.

WA + beperkte casco

Middels deze dekking gaat u al ruimer verzekerd worden. Naast de WA dekking bent u voor meerdere gebeurtenissen verzekerd. Het is een logisch gevolgd dat u voor een ruimere dekking helaas meer premie moet betalen. Bij de WA + beperkte casco dekking bent u verzekerd voor :

• Brand, explosie en blikseminslag

• Diefstal

• Botsingen met dieren

• Storm en ander natuurgeweld

WA + volledige casco

Deze dekking is de ruimste dekking die er voor uw scooter mogelijk is. U bent naast hierboven omschreven ook nog eens extra aanvullend verzekerd voor: botsen, stoten, slippen, omslaan, te water of van de weg raken, overstroming en vandalisme. Indien deze dekking nog niet voldoende is, dan kunt u alleen nog aanvullende verzekeringen hiervoor afsluiten.